Освітні програми, за якими кафедра є випусковою

I (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Інформатика”

Кафедра Теорії та Технології Програмування здійснює підготовку бакалаврів за ОПП “Інформатика” в галузі знань 12 “Інформаційні технології” за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”. Вибірковий блок – “Теорія та Технологія програмування”. По завершенню навчання студенти здобувають кваліфікацію “Бакалавр комп’ютерних наук”.
Гарант освітньої програми к.ф.-м.н., доцент кафедри ТТП – Омельчук Л.Л.

Навчальний план, 2016-2018 рік вступу
Навчальний план, 2019 рік вступу

Опис освітньо-професійної програми

«Інформатика»

Робочі програми навчальних дисциплін за ОП “Інформатика”
1-2 семестри
3-4 семестри
5-6 семестри
Іноземна мова
7-8 семестри
Іноземна мова

IІ (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-наукова програма “Інформатика”

Кафедра Теорії та Технології Програмування здійснює підготовку магістрів за ОНП “Інформатика” в галузі знань 12 “Інформаційні технології” за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”. Вибірковий блок – “Теорія та Технологія програмування”. По завершенню навчання студенти здобувають кваліфікацію “Магістр комп’ютерних наук”.
Гарант освітньої програми д.ф.-м.н., професор кафедри ТТП – Шкільняк С.С.

Навчальний план, 2016-2018 роки вступу

Опис освітньо-наукової програми

«Інформатика»

Робочі програми навчальних дисциплін за ОП “Інформатика”
1-2 семестри
Іноземна мова
3-4 семестри
Іноземна мова

Освітньо-професійна програма “Прикладна інформатика (заочна)”

Кафедра Теорії та Технології Програмування здійснює підготовку магістрів за ОПП “Прикладна інформатика” в галузі знань 12 “Інформаційні технології” за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”. Вибірковий блок – “Теорія та Технологія програмування”. По завершенню навчання студенти здобувають кваліфікацію “Магістр комп’ютерних наук”.
Гарант освітньої програми д.ф.-м.н., професор кафедри МСС – Хусаінов Д.Я.

Навчальний план, 2016-2018 роки вступу

Опис освітньо-професійної програми

«Прикладна інформатика» (заочна)

Робочі програми навчальних дисциплін за ОП “Прикладна інформатика”
1-2 семестри
Іноземна мова
3-4 семестри
Іноземна мова

III (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Освітньо-наукова програма “Інженерія програмного забезпечення”

Кафедра Теорії та Технології Програмування здійснює підготовку аспірантів за ОНП “Інженерія програмного забезпечення” в галузі знань 12 “Інформаційні технології” за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення”.
Гарант освітньої програми д.ф.-м.н., професор кафедри ТТП – Нікітченко М.С.

Навчальний план, 2018 рік вступу
Навчальний план, 2020 рік вступу

Опис освітньо-наукової програми

«Інженерія програмного забезпечення»

Обов’язкові освітні компоненти для “Інженерія програмного забезпечення”

Освітньо-наукова програма “Комп’ютерні науки”

Кафедра Теорії та Технології Програмування здійснює підготовку аспірантів за ОНП “Комп’ютерні науки” в галузі знань 12 “Інформаційні технології” за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”.
Гарант освітньої програми д.ф.-м.н., професор кафедри МІ – Терещенко В.М.

Навчальний план, 2018 рік вступу
Навчальний план, 2020 рік вступу

Опис освітньо-наукової програми

«Комп’ютерні науки»

Обов’язкові освітні компоненти для “Комп’ютерні науки”