Кафедра
Теорії та
Технології
Програмування

факультету комп’ютерних
наук та кібернетики

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Про кафедру

Кафедра надає фундаментальну підготовку у двох аспектах знань: науковому (теоретичному) та практичному (технологічному). Завідувач кафедри — професор, доктор фізико-математичних наук Нікітченко М.С.
Головним напрямком наукових досліджень кафедри є теоретична та прикладна програмологія, основу якої становить експлікативне програмування.

Серед нормативних курсів є програмування, теорія алгоритмів, математична логіка, системне програмування, теорія обчислень, інформаційні технології.

Освітні програми

I (бакалаврський) рівень вищої освіти: освітньо-професійна програма “Інформатика”

Кафедра Теорії та Технології Програмування здійснює підготовку бакалаврів за ОПП “Інформатика” в галузі знань 12 “Інформаційні технології” за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”. Вибірковий блок – “Теорії та Технології програмування”. По завершенню навчання студенти здобувають кваліфікацію “Бакалавр комп’ютерний наук”.
Гарант освітньої програми к.ф.-м.н., доцент кафедри ТТП – Омельчук Л.Л.

Навчальний план, 2019 рік

IІ (магістерський) рівень вищої освіти: освітньо-наукова програма “Інформатика”

Кафедра Теорії та Технології Програмування здійснює підготовку магістрів за ОНП “Інформатика” в галузі знань 12 “Інформаційні технології” за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”. Вибірковий блок – “Теорії та Технології програмування”. По завершенню навчання студенти здобувають кваліфікацію “Магістр комп’ютерний наук”.
Гарант освітньої програми д.ф.-м.н., професор кафедри ТТП – Шкільняк С.С.

Навчальний план, 2016-2018

Переглянути всі