Course and diploma works

3 course

Nikitchenko M.S.

 • Аспектне програмування: принципи та методи.
 • Структури даних мов програмування та їх формалізація.
 • Методи та мови специфікації предметних областей.
 • Верифікація програмних систем.
 • Формалізація семантики мови UML.
 • Логічне програмування та його застосування.
 • Темпоральні логіки та їх застосування.
 • Парадигми програмування та їх уточнення.
 • Розробка електронного посібника з „Теорії програмування”.
 • Розробка електронного посібника з „Математичної логіки”.

Shkilnyak S.S.

 • Лінійні та розгалужені темпоральні логіки.
 • Розробка тестів та графічного матеріалу для електронного підручника з курсу “Теорія алгоритмів”.
 • Розробка тестів та графічного матеріалу для електронного підручника з курсу “Математична логіка”.

Zubenko V.V.

 • Обчислюваність в довільних областях.
 • Темпоральні алгоритми в топологічних просторах.
 • Періодичні темпоральні алгоритми.
 • Розробка Е-підручника з курсу “Програмування”.
 • Пропозиційне секвенційне числення і класична теорема повноти.

Kuzenko V.F.

 • Використання Rational Unified Process (RUP) при розробці web-проектів.
 • Розподілені програмні системи із використанням NET Remoting.
 • Технологія Windows Communication Foundation (WCF). Підтримка NET Remoting та Web-сервісів.
 • Spring Boot та його використання у Web-проектах.
 • Web-проекти із використанням Spring Web.
 • Клієнтська та серверна валідація із використанням Web-фреймворків.
 • Аналіз та порівняння Java Web-фреймворків.
 • Web-фреймворк GWT та підтримка Ajax.
 • Використання JQuery у Web-проектах.
 • Розробка мобільних проектів (Android).
 • REST API та його використання. GraphQL API та його використання.

Volohov V.M.

 • Створення БД у середовищі SQL.
 • Засоби індивідуального створення запитів в СУБД.
 • Безпека інформації. Захист даних.

Panchenko T.V.

 • Розробка Business Intelligence систем.
 • Проектування та розробка Data Warehouses і OLAP-систем.
 • Побудова звітних систем на базі Microsoft SQL Server Reporting Services.
 • Аналіз даних методами Data Mining.
 • Алгоритми Data Mining у Microsoft SQL Server Analysis Services та їх застосування.
 • Багатовимірне подання даних: ефективність та засади OLAP.
 • Агрегація даних: проблеми та методи подолання (на прикладі MS SSAS).
 • Ієрархії на вісях OLAP-кубів: реалізація та застосування зв’язку багато-до-багатьох (many-to-many).
 • Реалізація багатьох динамічних (multiple parent-child) ієрархій на одній вісі OLAP-кубу.
 • Оптимізація швидкодії баз даних.
 • Розробка Web-систем в архітектурі SOA.
 • Управління віддаленими розподіленими ресурсами.
 • Internet Data Mining.
 • Автоматизація бізнес-процесів за допомогою Windows Workflow Foundation.
 • Розробка ефективних паралельних алгоритмів.
 • Розпаралелення задач.
 • Розробка інтерпретатора та компілятора IPCL.
 • Розробка IPCL Model Checker.
 • Розробка IPCL Theorem Prover.
 • Композиційно-номінативні методи та IPCL: розширення на паралелізм.
 • Розробка системи автоматизованої перевірки программ.
 • Розробка Web-орієнтованої системи підтримки навчального процессу. Аналіз та розробка алгоритмів порівняння вихідних кодів программ.

Omelchuk L.L.

 • Розробка ПЗ із застосуванням технології .ADO.NET Entity Framework.
 • Розробка ПЗ із застосуванням технології ASP.NET MVC. 
 • Застосування UML для розробки ПЗ.
 • Електронний журнал із застосуванням технологій ADO.NET Entity Framework, ASP.NET MVC.
 • Робоче місце старости по заповненню відвідувань студентів групи (мобільне застосування з аутентифікацією через NEC карточку.
 • Онтології та їх використання в програмній інженерії.
 • Реалізація маячка (tracking зa GPS).

Rusina N.G.

 • Архітектура національної освітньої мережі URAN.
 • Впровадження Grid – технологій і створення кластерів на Україні.
 • Застосування ITEM RESPONSE THEORY  (IRT) в тестуванні.

Kryvolap A.V.

 • Формалізація складних структур даних за допомогою апарату Separation logic
 • Використання Dynamic logic для верифікації програмних систем.
 • Дослідження розширень Dynamic logic
 • Використання системи Isabelle для формалізації складних номінативних даних

Fedorova M.V.

 • Порівняння точності роботи алгоритмів при аналізі даних методами Data Mining.
 • Порівняння продуктивності роботи алгоритмів при аналізі даних методами Data Mining.

4 course

Nikitchenko M.S.

 • Методи верифікації вимог.
 • Формалізація напівструктурованих даних.
 • Дескриптивні логіки та онтології предметних областей.
 • Реалізація композиційно-номінативної рекурсивної мови програмування RECON.
 • Моделювання транспортних областей.
 • Інтерактивні мови та їх формалізація. Розробка електронного посібника з „Теорії алгоритмів”.

Doroshenko A. Y.

 • Алгебро-алгоритмічні засоби автоматизації проектування паралельних програм.
 • Застосування паралельних обчислень для ефективного розв’язування задач метеорологічного прогнозування.
 • Засоби автоматизації самоналаштування паралельних програм на цільову платформу

Shkilnyak S.S.

 • Сематичні властивості логік квазіарних предикатів.
 • Темпоральні логіки та їх застосування.
 • Епістемічні логіки та їх застосування.
 • Розробка електронного підручника з курсу “Теорія алгоритмів”.
 • Розробка електронного підручника з курсу “Прикладна логіка”.

Kuzenko V.F.

 • Використання Rational Unified Process (RUP) при розробці web-проектів.
 • Розподілені програмні системи із використанням NET Remoting.
 • Технологія Windows Communication Foundation (WCF). Підтримка NET Remoting та Web-сервісів.
 • Spring Boot та його використання у Web-проектах.
 • Web-проекти із використанням Spring Web.
 • Клієнтська та серверна валідація із використанням Web-фреймворків.
 • Аналіз та порівняння Java Web-фреймворків.
 • Web-фреймворк GWT та підтримка Ajax.
 • Використання JQuery у Web-проектах.
 • Розробка мобільних проектів (Android).
 • REST API та його використання.
 • GraphQL API та його використання.

Volohov V.M.

 • Мережні технології. Протоколи локальних мереж та мережні ОС.
 • Технології “клієнт-сервер” на прикладі програмних продуктів.

Panchenko T.V.

 • Розробка Business Intelligence систем.
 • Проектування та розробка Data Warehouses і OLAP-систем.
 • Побудова звітних систем на базі Microsoft SQL Server Reporting Services.
 • Аналіз даних методами Data Mining.
 • Алгоритми Data Mining у Microsoft SQL Server Analysis Services та їх застосування.
 • Багатовимірне подання даних: ефективність та засади OLAP.
 • Агрегація даних: проблеми та методи подолання (на прикладі MS SSAS).
 • Ієрархії на вісях OLAP-кубів: реалізація та застосування зв’язку багато-до-багатьох (many-to-many).
 • Реалізація багатьох динамічних (multiple parent-child) ієрархій на одній вісі OLAP-кубу.
 • Оптимізація швидкодії баз даних.
 • Розробка Web-систем в архітектурі SOA.
 • Автоматизація бізнес-процесів за допомогою Windows Workflow Foundation.
 • Розробка ефективних паралельних алгоритмів.
 • Розпаралелення задач.
 • Розробка інтерпретатора та компілятора IPCL.
 • Розробка IPCL Model Checker.
 • Розробка IPCL Theorem Prover.
 • Композиційно-номінативні методи та IPCL: розширення на паралелізм.
 • Розробка системи автоматизованої перевірки программ.
 • Розробка Web-орієнтованої системи підтримки навчального процессу. Аналіз та розробка алгоритмів порівняння вихідних кодів программ.

Omelchuk L.L.

 • Розробка ПЗ із застосуванням технології .ADO.NET Entity Framework.
 • Розробка ПЗ із застосуванням технології ASP.NET MVC. 
 • Застосування UML для розробки ПЗ.
 • Електронний журнал із застосуванням технологій ADO.NET Entity Framework, ASP.NET MVC.
 • Робоче місце старости по заповненню відвідувань студентів групи (мобільне застосування з аутентифікацією через NEC карточку. Онтології та їх використання в програмній

Zubenko V.V.

 • Обчислюваність в довільних областях.
 • Темпоральні алгоритми в топологічних просторах.
 • Періодичні темпоральні алгоритми.
 • Розробка Е-підручника з курсу “Програмування ”. Алгоритми з нескінченними обчисленнями.

Kryvolap A.V.

 • Формалізація складних структур даних за допомогою апарату Separation logic
 • Використання Dynamic logic для верифікації програмних систем.
 • Дослідження розширень Dynamic logic
 • Використання системи Isabelle для формалізації складних номінативних даних

Fedorova M.V.

 • Побудова графів Шраєра пов’язаних з вільними добутками скінченної кількості скінченних циклічних груп.
 • Розробка системи контролю набуття навичок побудови програм машин Тьюрінга.
 • Розробка системи контролю набуття навичок побудови програм машин з натуральнозначними регістрами.
 • Розробка системи контролю набуття навичок  побудови систем Поста.

1 master’s course

Nikitchenko M.S.

 • Методи верифікації реактивних систем.
 • Верифікація програмних систем методом перевірки моделей.
 • Методи трансляції мов програмування та побудова транслятора з мови RECON.
 • Розробка та реалізація мов запитів композиційних баз даних.
 • Автоматизація доведень теорем темпоральних логік
 • Дедуктивні методи верифікації програмних систем. Розробка системи натурального виводу для композиційно-номінативних логік.

Shkilnyak S.S.

 • Немонотонні логіки.
 • Застосування темпоральних логік в програмуванні.

Doroshenko A. Y.

 • Алгебро-алгоритмічні засоби автоматизації проектування паралельних програм.
 • Застосування паралельних обчислень для ефективного розв’язування задач метеорологічного прогнозування.
 • Засоби автоматизації самоналаштування паралельних програм на цільову платформу

Kuzenko V.F.

 • Використання Rational Unified Process (RUP) при розробці web-проектів.
 • Розподілені програмні системи із використанням NET Remoting.
 • Технологія Windows Communication Foundation (WCF). Підтримка NET Remoting та Web-сервісів.
 • Spring Boot та його використання у Web-проектах.
 • Web-проекти із використанням Spring Web.
 • Клієнтська та серверна валідація із використанням Web-фреймворків.
 • Аналіз та порівняння Java Web-фреймворків.
 • Web-фреймворк GWT та підтримка Ajax.
 • Використання JQuery у Web-проектах.
 • Розробка мобільних проектів (Android).
 • REST API та його використання. GraphQL API та його використання.

Zubenko V.V.

 • Обчислюваність в довільних областях.
 • Темпоральні алгоритми в топологічних просторах.
 • Періодичні темпоральні алгоритми.
 • Розробка Е-підручника з курсу “Програмування ”. Алгоритми з нескінченними обчисленнями.

Volohov V.M.

 • Технології СУБД на комп’ютерних мережах.
 • Мережні технології. Протоколи локальних мереж та мережні ОС.
 • Технології “клієнт-сервер” на прикладі програмних продуктів.

Panchenko T.V.

 • Проектування та розробка комплексних Business Intelligence систем.
 • Аналіз даних методами Data Mining.
 • Багатовимірне подання даних: ефективність та засади OLAP, проблеми агрегації даних та методи подолання (на прикладі MS SSAS).
 • Ієрархії на вісях OLAP-кубів: реалізація та застосування зв’язку багато-до-багатьох (many-to-many).
 • Реалізація багатьох динамічних (multiple parent-child) ієрархій на одній вісі OLAP-кубу.
 • Комплексна оптимізація швидкодії баз даних.
 • Розробка Web-систем в архітектурі SOA.
 • Автоматизація бізнес-процесів за допомогою Windows Workflow Foundation.
 • Розпаралелення задач та розробка ефективних паралельних алгоритмів.
 • Розробка інтерпретатора та компілятора IPCL.
 • Розробка IPCL Model Checker.
 • Розробка IPCL Theorem Prover.
 • Композиційно-номінативні методи та IPCL: розширення на паралелізм.
 • Розробка системи автоматизованої перевірки программ.
 • Аналіз та розробка алгоритмів порівняння вихідних кодів программ.

Omelchuk L.L.

 • Розробка ПЗ із застосуванням технології .ADO.NET Entity Framework.
 • Розробка ПЗ із застосуванням технології ASP.NET MVC. 
 • Застосування UML для розробки ПЗ.
 • Реалізація системи складання розкладу в навчальних закладах із застосуванням оптимізаційних методів, unit-тестування та технології ADO.NET Entity Framework.
 • Реалізація маячка (tracking за GPS).
 • Застосування контрактного програмування при проектуванні ПЗ.

2 master’s course

Nikitchenko M.S.

 • Програмні логіки та їх реалізація.
 • Формальні методи розробки програм.
 • Системи доведень властивостей програм.
 • Алгебра номінативних даних.
 • Алгебри композицій та їх властивості: повнота та коректність.

Shkilnyak S.S.

 • Пошук виведень в логіках квазіарних предикатів.
 • Пошук виведень в модальних логіках часткових предикатів.
 • Дослідження композиційно-номінативних логік з нетрадиційною семантикою.
 • Дослідження програмно-орієнтованих логічних формалізмі.

Omelchuk L.L.

 • Розробка ПЗ із застосуванням технології .ADO.NET Entity Framework.
 • Розробка ПЗ із застосуванням технології ASP.NET MVC. 
 • Застосування UML для розробки ПЗ.
 • Реалізація системи складання розкладу в навчальних закладах із застосуванням оптимізаційних методів, unit-тестування та технології ADO.NET Entity Framework.
 • Реалізація маячка (tracking за GPS). Застосування контрактного програмування при проектуванні ПЗ.