Звернення завідувача кафедри

Сьогодні ми є свідками, а також активними учасниками всепоглинаючої конвергенції технологій.

Глибока інтеграція та взаємопроникнення теорії та технологій в галузі ІТ веде до поєднання науки і практики, породжує велику потребу у фахівцях в Україні і усьому світі.

Саме тому на кафедрі теорії та технології програмування тісно поєднані два аспекти знання – науковий (теоретичний) та практичний (технологічний).

Науковий потенціал та практичні здобутки (надбання) кафедри дозволяють проводити підготовку фахівців з інформатики різних кваліфікаційних рівнів – від бакалавра до магістра, а також кандидатів та докторів наук.

Перед випускниками відкривається широкий спектр можливостей завдяки отриманій фундаментальній підготовці на кафедрі ТТП.

Випускники нашої кафедри працюють в багатьох провідних державних та комерційних установах (В. Проценко, А. Протасов, С. Воронов, А. Жежерун, О. Романовський, Б. Беспалий, О. Гуревич, Д. Кохманюк, В. Канівець, В. Форсюк та інші), є власниками, співвласниками та засновниками відомих компаній (І. Басараб, С. Гульчук, В. Пекар, М. Глибовець), а також обіймають високі державні посади (народні депутати Б. Губський, А. Білоус).

Запрошуємо Вас на кафедру теорії та технології програмування! Світ комп’ютерних наук – безмежний.