Обов’язкові освітні компоненти

Інструментальні середовища та технології програмування

Системне програмування

Методи паралельних обчислень

Математична логіка та теорія алгоритмів

Теорія алгоритмів та математична логіка

Теорія формальних граматик

Інформаційні системи та технології

Теорія обчислень та комп’ютерні технології

Валідація та верифікація програмних систем

Прикладні та композиційні логіки