Конференції та семінари

З 2004 року кафедрою ТТП спільно з Національним університетом «Києво-Могилянська Академія» та Інститутом програмних систем НАН України проводиться щорічна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем (TAAPSD)». Основні роботи конференції регулярно публікуються в Віснику КУ (Серія: фіз.-мат. науки) та збірнику тез цих конференцій.

В роботі конференцій регулярно беруть участь науковці з провідних наукових установ України, а також представники іноземних країн.

На кафедрі постійно працює науковий семінар “Програмологія та її застосування” (науковий керівник професор Нікітченко М.С.), на якому проводяться доповіді з фундаментальних та прикладних напрямів сучасної теорії, апробація результатів дисертаційних робіт зі спеціальностей “математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем”, та “теоретична кібернетика”.