Вибіркові освітні компоненти

Композиційна семантика SQL-подібних мов

Тестування та верифікація програм

UNIX-подібні операційні системи

Операційні системи для мобільних платформ

Парадигми та технології програмування

Розробка бізнес-аналітичних систем

Коректність програм та логіки програмування

Математична логіка та теорія алгоритмів

Інструментарій розробки інформаційних систем

Інструментальні засоби та технології програмування

Інформаційне моделювання систем