Бібліотека

Навчальні посібники

Зубенко В.В., Омельчук Л.Л. Програмування. Поглиблений курс — Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. — 623 с.

Нікітченко М.С. Теорія програмування. Частина 1 — Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2010. — 122 с.

Омельчук Л.Л. Формальні методи специфікації програм — Київ: УкрІНТЕІ, 2010. — 78 с.

Бойко Б.І. Об’єктно-орієнтоване програмування. Лабораторний практикум: навчальний посібник / Б.І. Бойко, Л.Л. Омельчук, Н.Г. Русіна. – Київ. – 90 с.

Шкільняк  С.С. Математична логіка. Приклади і задачі: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. – 145 с.

Шкільняк С.С. Математична логіка.: Електронний навчальний посібник. – К. 2012.

М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк Прикладна логіка: Навчальний посібник – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. – 278 с.

М.С. Нікітченко, О.С. Шкільняк, С.С. Шкільняк. Теорія алгоритмів: Навчальний посібник. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2015. –241 с.

С.С.Шкільняк Теорія алгоритмів. Приклади та задачі: Навчальний посібник. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – 77 с.

Р.М. Трохимчук, М.С. Нікітченко. Дискретна математика у прикладах і задачах. – Київ – 248 с.

Методичні рекомендації

Волохов В.М. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму побудови мовних процесорів з дисципліни «Системне програмування» — Київ: 2013. — 53 с.

Нікітченко М.С., Панченко Т.В. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу “Теорія програмування” — Київ: 2010. — 82 с.

Омельчук Л.Л. Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових робіт — Київ: 2011. — 32 с.

Омельчук Л.Л. Методичні рекомендації до виконання та оформлення бакалаврських робіт — Київ: 2011. — 32 с.

Панченко Т.В. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Системне програмування та операційні системи» — Київ: 2009. — 42 с.

Русіна Н.Г., Яресько Т.В. Сучасні інформаційні технології. Робоча навчальна програма напрям підготовки «Право» для студентів спеціальності “Правознавство” (6.030401) — Київ: 2012. — 72 с.

Л. Л. Омельчук, А. Б. Ставровський. Методичні вказівки з підготовки та оформлення кваліфікаційних та курсових робіт для студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017 – 47 с.